ΟΠΑΝΔΑ

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες εξωστρέφειας για τον σχεδιασμό νέων μεθόδων προσέγγισης φορέων, εντός και εκτός Επικράτειας, εξασφαλίζοντας μία αμφίδρομη επικοινωνία
  • Προτάσεις περί νέων τρόπων συνεργασίας και κοινής δράσης με πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς, αθλητικούς και λοιπούς φορείς και οργανισμούς με βασική επιδίωξη την επαύξηση του φυσικού αντικειμένου των δραστηριοτήτων του ΟΠΑΝΔΑ, εντός του καταστατικού σκοπού του.
  • Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου συνεργειών και δράσεων με λοιπούς φορείς πάσης φύσεως, προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της εικόνας του Οργανισμού απέναντι στο κοινό.

Ματζαγριωτάκη 107, 17676 Καλλιθέα

(+30) 210 3224765