Όροι Χρήσης

Τα κείμενα, οι εικόνες και το οπτικοακουστικό υλικό που εμφανίζονται στον ιστότοπο αποτελούν προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας, προστατεύονται από την Ελληνική και διεθνή νομοθεσία κι απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση, αναπαραγωγή κι αναδημοσίευσή τους. Ειδικότερα ως προς το οπτικοακουστικό υλικό των εκπροσωπουμένων από την εταιρία καλλιτεχνών, αυτό προβάλλεται κατόπιν ειδικής προς τούτο άδειας από τους δικαιούχους προς αυτήν, στα πλαίσια της προώθησης του έργου και των εκδηλώσεών τους, και ισχύουν ομοίως οι παραπάνω απαγορεύσεις περί μη χρήσεως, αναπαραγωγής κι αναδημοσίευσής του.